Cymraeg

Pwy ydym ni?

Hugh James yw prif gwmni cyfreithiol Cymru a chyda gweithlu o tua 700 o bobl, yn cynnwys 62 bartneriaid, mae’n un o’r 100 cwmni cyfreithiol mwyaf yn y DU.

Mae gennym enw da yn genedlaethol mewn llawer o feysydd cyfreithiol ac mae ein maint a’n harbenigedd eang yn ein galluogi i gynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau cyfreithiol i’n cleientiaid:

  • yn y sector cyhoeddus, lle rydym wedi ein penodi i fwy na 30 o baneli gwasanaethau cyfreithiol yn y sector cyhoeddus gan gynnwys Llywodraeth Cymru
  • yn y sector preifat lle rydym yn gweithredu ar ran cleientiaid megis Undeb Rygbi Cymru, Llywodraeth Cymru, Dŵr Cymru, Cyllid Cymru, Banc Brenhinol yr Alban a Barratt Homes

Nid oes gan yr un cwmni arall yng Nghymru gymaint o uwch gyfreithwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg ac yn ymroddedig iddi. Mae ein huwch bartner, ein partner rheoli, naw partner arall ac un o’n hymgynghorwyr mwyaf profiadol yn siaradwyr Cymraeg. Ym mron pob maes lle y gallai fod angen cymorth cyfreithiol bydd cyfreithwyr profiadol o’r cwmni, y mae llawer ohonynt yn arweinwyr cydnabyddedig yn eu priod feysydd arbenigedd, yn gallu cynnig cyngor ac arweiniad yn Gymraeg.

Siaradwyr Cymraeg

Mae’r ffaith bod nifer o staff mewn gwahanol swyddi yn y rhan fwyaf o’r adrannau yn y cwmni yn rhugl yn y Gymraeg yn golygu y gallwn ddarparu gwasanaethau fel arfer o fewn yr un amserlenni ac i’r un safon yn Gymraeg neu Saesneg. Golyga hyn y gallwn ddarparu gwasanaethau sy’n bodloni eich gofynion mewn ffordd fwy effeithiol a darbodus nag eraill.  Darllenwch ein polisi iaith Gymraeg.

 Gradd staff  Nifer y siaradwyr Cymraeg
Partner 10
Ymgynghorydd 1
Cyfreithiwr 12
Cyfreithiwr dan Hyfforddiant/Paragyfreithiwr/Gweithredydd Cyfreithiol 10
Cymorth Proffesiynol (Marchnata/Cyllid/TG/Adnoddau Dynol) 3
Gweinyddol 2
Cyfanswm y siaradwyr Cymraeg 39

Partneriaid sy’n rhugl yn y Gymraeg

Ymgynghorwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg

Ymholiadau:

Rhif ffôn: 033 0058 5077

Ebost: info@hughjames.com

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry

ISO 9001 Management Systems BWPNG