Ceri Preece

Ymgynghorydd Cyfraith Eiddo

Ebost
ceri.preece@hughjames.com
Rhif ffôn yr adran
02920391036
Connect via LinkedIn

Cymhwysodd Ceri Preece fel cyfreithiwr yn 1980 a bellach mae’n ymgynghorydd yn y tîm eiddo masnachol.  Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes cyfraith eiddo ar ôl ymuno â Hugh James ym mis Chwefror 1978 a bu’n bartner am dros 20 mlynedd cyn dod yn ymgynghorydd ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae Ceri’n ymfalchio mewn darparu gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy a phersonol i gleientiaid.

Gwasanaethau

  • Cyfraith Eiddo

Meysydd arbenigol

  • Trawsgludo eiddo (amaethyddol, masnachol, diwydiannol a phreswyl)
  • Arwerthiannau
  • Prydlesi a gwerthiannau busnes
  • Trafodion eiddo yn ymwneud ag ansolfedd
  • Trafodion eiddo yn Sbaen

Hyfforddi: Hugh James 1978-1980
Cymhwyso: 1980
Partner yn Hugh James: 1982- 2003
Ymgynghorydd: 2003 – presennol

Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydfelen
Prifysgol Cymru, Aberystwyth; LLB (Anrh)
Coleg y Gyfraith, Guildford

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG