David Lloyd Roberts

Ymgynghorydd

Ebost
david.roberts@hughjames.com
Rhif ffôn uniongyrchol
029 2039 1164
Connect via LinkedIn

Mae ganddo brofiad helaeth o ymdrin â chleientiaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat ar bob math o faterion yn ymwneud ag eiddo masnachol.

Mae wedi gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru o ran trosglwyddo stoc dai. Mae David hefyd yn ymwneud â materion yn gysylltiedig â chaffael tir ar ran Barratt Homes Ltd, Llanmoor Development Company a phrif Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Cymu.

Gwasanaethau

  • Eiddo Masnachol

Sectorau cysylltiedig

  • Adeiladu a Pheirianneg
  • Elusennau
  • Diwydiannau Creadigol
  • Addysg

Meysydd arbenigol

  • Datblygu eiddo masnachol
  • Cymdeithasau tai
  • Landlord a thenant

Hyfforddi: Hugh James
Cymhwyso: 1974
Partner yn Hugh James: 1975

Ysgol Ramadeg Grove Park
Coleg Selwyn, Caergrawnt (M.A., LL.B.)

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG