Gareth Williams

Uwch Bartner, Ymgyfreitha Masnachol, Indemniad a Risg Gorfforaethol

Ebost
gareth.williams@hughjames.com
Rhif ffôn yr adran
029 2039 1022

Mae Gareth Williams yn Uwch Bartner yn Hugh James. Mae’n arbenigo ym meysydd cyfraith chwaraeon ac achosion sylweddol o ymgyfreitha masnachol ac yswiriant. Mae wedi cynrychioli cleientiaid yswiriant a risg gorfforaethol am fwy na 25 mlynedd, gan ymdrin ag achosion cymhleth a gwerth uchel. Ef yw ysgrifennydd cwmni Undeb Rygbi Cymru, ac mae wedi gweithredu ar ei ran am 20 mlynedd.

Yn ddiweddar cynghorodd Gareth swyddfa Efrog Newydd cwmni yswiriant rhyngwladol pwysig ar faterion mewn perthynas ag yswiriant ac atebolrwydd yn deillio o ffrwydrad Buncefield. Yr amlygiad posibl oedd £100 miliwn. Mae hefyd wedi cynghori Llywodraeth Cymru ar anghydfod gwerth miliynau o bunnoedd yn deillio o gytundeb noddi.

Gwasanaethau

  • Ymgyfreitha masnachol
  • Indemniad a risg gorfforaethol

Sectorau cysylltiedig

  • Yswiriant
  • Chwaraeon

Meysydd arbenigol

  • Cyfraith chwaraeon
  • Datrys anghydfodau
  • Indemniad a risg gorfforaethol
  • Anaf personol
  • Iechyd a diogelwch

Hyfforddi: Hardwickes, Caerdydd
Cymhwyso: 1976
Partner yn Hugh James: 1978

Cyn cael ei benodi’n Uwch Bartner yn 2005, roedd Gareth yn Bennaeth yr Is-adran Ymgyfreitha Busnes. Mae Gareth yn gyn-Ddirprwy Farnwr Rhanbarth ac ef oedd y cyfreithiwr cyntaf yng Nghymru i fod yn ymarferydd ansolfedd trwyddedig.

Ysgol Glan Clwyd (Prif Ddisgybl)
Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth (LL.B ac Enillydd Gwobr Morgan Owen y Gyfraith)

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG