Gerallt Jones

Partner

Ebost
gerallt.jones@hughjames.com
Rhif ffôn yr adran
029 2039 1038
Connect via LinkedIn

Mae Gerallt Jones yn bartner yn Hugh James a ef yw pennaeth yr is-adran materion corfforaethol a bancio. Ers ymuno â Hugh James yn 2005, mae Gerallt wedi arwain proses weddnewid yr adran gorfforaethol a bellach mae’n chwarae rhan flaenllaw yn y farchnad, gan gynghori cleientiaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru/Cyllid Cymru, RBS ac Undeb Rygbi Cymru. Bellach mae’n arwain practis ffyniannus sydd wedi denu cleientiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o’r radd flaenaf ac mae wedi recriwtio cyfreithwyr o safon o’r Ddinas ac o gwmnïau lleol. Cymraeg yw mamiaith Gerallt ac mae’n gyfreithiwr cymwys yn Hong Kong yn ogystal ag yng Nghymru a Lloegr.

Mae’n ysgrifennydd i Bartneriaeth Fusnes Caerdydd, sy’n cynrychioli busnesau blaenllaw yn y ddinas, ac yn gyd-gadeirydd Grŵp 2030 Caerdydd. Mae Gerallt hefyd yn un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfa Caerdydd.

Mae Gerallt wedi cynghori:

 • Boom Pictures ar amrediad o brosiectau gan gynnwys:
  – buddsoddiad ar y cyd â Bryn Terfel yn asiantaeth gerddoriaeth glasurol Harlequin.
  – caffael Oxford Scientific Films, cynhyrchwyr y cyfresi llwyddiannus byd-eang Meerkat Manor a Fatal Attractions.
  – caffael Indus Films, cynhyrchwyr sioeau megis Amazon gyda Bruce Parry a Coal House
  – menter ar y cyd â Channel 4 i gynnal The Big Freeze, gŵyl eirafyrddio a cherddoriaeth flynyddol a gynhelir yng Ngorsaf Bŵer Battersea
  – caffael y cylchgrawn campau eithafol Method
 • Undeb Rygbi Cymru ar gytundeb £30 miliwn arloesol o ran ariannu a gweithredu ei bedwar rhanbarth rygbi: Gleision Caerdydd, Scarlets Llanelli, Dreigiau Casnewydd Gwent a’r Gweilch
 • Pelican Products, Inc. (arweinydd byd-eang ym maes systemau goleuo datblygedig a chasys diogelu o Galifornia) ar ei drafodiad cyntaf yn y DU, sef caffael Blue i UK Limited
 • Cyllid Cymru ar nifer o drafodion yn dilyn penodiad Hugh James i banel cyllid corfforaethol Llywodraeth Cymru
 • Ar werthu Maxibrite, gweithgynhyrchydd tanwydd solet annibynnol blaenllaw y DU, i Coal4Energy, menter ar y cyd rhwng UK Coal a Hargreaves Services plc
 • Ar y broses o brynu grŵp cyfryngau digidol Media4 gan y tîm rheoli
 • Corfforaeth Grŵp Eltel (cwmni rhyngwladol o’r Ffindir ag 8,300 o gyflogeion) ar werthu busnes a chyfrandaliadau a chau ei gweithrediadau yn y DU
 • Ar werthu Core Systems, perchennog gwefan gwerthu tai flaenllaw’r DU homesonview.co.uk, i Grŵp Cyfryngau’r Guardian
 • Cwmni trydan solar Energy Equipment Testing Service ar fuddsoddiad ecwiti gan RES, busnes ynni gwynt Syr Robert McAlpine
 • Penseiri Morgan2Hayman  ar ddad-uno’r cwmni o Wigley Fox Partnership plc
 • Siambrau bargyfreithwyr blaenllaw Caerdydd 33 Plas y Parc ar y broses o ddad-uno
 • Gwerthwyr cwmni teledu Presentable (cynhyrchydd Late Night Poker) ar gael gwared ar ei Grŵp Cyfryngau RDF AIM rhestredig (cynhyrchydd Wife Swap)

Gwasanaethau

 • Corfforaethol

Sectorau Cysylltiedig

 • Diwydiannau Creadigol

Meysydd Arbenigol

Pob agwedd ar waith corfforaethol gan gynnwys:

 • Uno a chaffael cyhoeddus a phreifat
 • Buddsoddiadau ecwiti a dyled
 • Cyd-fentrau
 • Rhestrau
 • Gwerthu a phrynu gan dimau rheoli
 • Ailstrwythuro
 • Cyngor corfforaethol cyffredinol

Hyfforddi: Slaughter and May
Cymhwyso: 1995
Partner yn Hugh James:  2005
1993 – 1998 Slaughter and May, Llundain a Hong Kong (gan gynnwys secondiad i Credit Suisse First Boston)
1998 – 2005 Freshfields Bruckhaus Deringer, Hong Kong a Llundain
2005 – Ymuno â Hugh James fel Partner a Phennaeth y tîm Corfforaethol

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd
Coleg yr Iesu, Rhydychen
Coleg y Gyfraith, Caer

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG