Gwen Morgan-Evans


Ebost
gwen.evans@hughjames.com
Rhif ffôn yr adran
029 2039 1118
Connect via LinkedIn

Mae Gwen yn Bartner yng ngrŵp amgylcheddol Hugh James, gan ymdrin ag achosion grŵp ar ran cymunedau y mae gwahanol fathau o lygredd amgylcheddol yn effeithio arnynt.

Penodwyd Gwen yn ddiweddar i weithredu fel y cyfreithiwr arweiniol yn achos Ymgyfreitha Grŵp Norton Aluminium yn ymwneud ar hyn o bryd â thros 130 o hawliadau niwsans yn gysylltiedig â ffowndri yn Cannock. Rhestrwyd yr achos am dreial tair wythnos yn yr Uchel Lys gan ddechrau yn haf 2011.

Ar hyn o bryd mae Gwen yn cynrychioli trigolion mewn sawl achos parhaus yn ymwneud ag allyriadau o weithfeydd gwahanol gan gynnwys y canlynol:

 • Gweithfeydd Golosg a Chemegion Monckton (Swydd Efrog)
 • Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Fleetwood (Swydd Gaerhirfryn)
 • Llosgydd Twyni Crymlyn (Abertawe)
 • Safle Rendro Anifeiliaid John Knight (Llundain)
 • Alba Proteins (Penrith)

Mae Gwen wedi cyflawni nifer o achosion grŵp mawr yn llwyddiannus yn y 12 mis diwethaf.

Mae hefyd wedi ymwneud ag achosion grŵp mawr eraill megis yr hawliad gan deithwyr a anafwyd ar ôl damwain awyr Gerona, a’r hawliad gwerth miliynau o bunnoedd gan gyn-lowyr a honnodd esgeuluster proffesiynol yn erbyn eu cyn-gyfreithwyr am achosion honedig o gamdrafod hawliadau anafiadau.

Gwasanaethau

 • Cyfraith Amgylcheddol
 • Achosion Grŵp

Meysydd arbenigol

 • Cyfraith amgylcheddol
 • Achosion grŵp
 • Anaf personol
 • Esgeuluster proffesiynol
 • Cyfryngu

Hyfforddi: Hugh James
Cymhwyso: 2001
Partner yn Hugh James: 2008

Prifysgol Cymru, Ysgol y Gyfraith Caerdydd LLB Anrh
Prifysgol Caerdydd, Diploma mewn Arfer Cyfreithiol

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Hodge House
114 - 116 St. Mary Street
Cardiff, CF10 1DY
Tel: 033 0058 5077
Fax: 029 2038 8222


London
99 Gresham Street
London,
EC2V 7NG
Tel: 020 7936 3453
Fax: 020 3053 8562


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG