Ioan Prydderch

Partner, Pennaeth Adran ac Eiddo Adeiladu

Ebost
ioan.prydderch@hughjames.com
Rhif ffôn yr adran
029 2039 1140
Connect via LinkedIn

Mae Ioan Prydderch yn bartner ac ef yw pennaeth yr adran eiddo ac adeiladu. Ef hefyd yw pennaeth ein tîm adeiladu, ynni a phrosiectau.  Mae ganddo brofiad helaeth o gynghori cleientiaid yn y sector adeiladu a pheirianneg ar brosiectau ynghyd â’r anghydfodau a all godi. Mae’r tîm yn gweithredu ar ran amrediad o gleientiaid sy’n amrywio o’r llywodraeth ac awdurdodau cyhoeddus i fanciau, datblygwyr, contractwyr ac is-gontractwyr.

Mae’r tîm yn cynghori cleientiaid sy’n ymwneud â phrosiectau adeiladu, peirianneg ac ynni. Mae’r tîm yn cynnwys arbenigwyr ym maes caffael, dogfennaeth prosiectau a datrys anghydfodau.

Meysydd arbenigol Ioan yw:

  • Caffael a dogfennaeth prosiectau gan gynnwys contractau adeiladu, penodiadau, gwarantiadau cyfochrog, cytundebau fframwaith/partneriaid a bondiau.
  • Contractau safonol: JCT, NEC, ICE, FIDIC, GCWorks, PPC2000, RIBA, BPF, ACE, CIC
  • Ynni (gan gynnwys ynni adnewyddadwy)
  • Datrys anghydfodau mewn ffordd amgen gan gynnwys negodi, cyfryngu a dyfarniadau arbenigwyr
  • Ymgyfreitha, cyflafareddu a dyfarnu
  • Esgeuluster proffesiynol yn ymwneud â gweithwyr proffesiynol adeiladu

Mae gan Ioan fwy na 10 mlynedd o brofiad yn cynghori’r sectorau cyhoeddus a phreifat ar faterion yn ymwneud â chyfraith adeiladu a chaiff ei gydnabod yn arbenigwr yn ei faes. Mae Legal 500 yn argymell Ioan ar gyfer gwaith yn ymwneud ag anghydfodau adeiladu. Disgrifiwyd Ioan fel rhywun “rhagweithiol, hawdd mynd ato, a bob amser yn asesu’r sefyllfa yn dda iawn” – Chambers

Hyfforddi:  Hugh James
Cymhwyso: 1999
Partner yn Hugh James: 2006

Cymhwysodd Ioan yn 1999 yn Hugh James.Yna ymunodd â Laytons ym Mryste yn 2001 gan arbenigo ym maes cyfraith adeiladu a symudodd gyda thîm adeiladu Laytons i Clarke Willmott yn 2005. Dychwelodd Ioan i Hugh James yn 2006 fel Partner yn y Tîm Adeiladu a Phrosiectau, a daeth yn bennaeth y tîm yn 2009.

Ysgol Gyfun Gŵyr, Tre-gŵyr, Abertawe
Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Cymwysterau: LLB (Anrhydedd) 1994, MSc (Econ), Gwleidyddiaeth Ryngwladol 1995

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG