Richard Locke

Partner, Pennaeth Datrys Anghydfodau

Richard Locke Hugh James
Ebost
richard.locke@hughjames.com
Rhif ffôn yr adran
029 2066 0589

Mae Richard Locke yn bartner ac yn bennaeth grŵp y tîm datrys anghydfodau sy’n ehangu’n barhaus yn Hugh James. Mae’n aml yn arwain anghydfodau masnachol mawr â gogwydd rhyngwladol gan gynnwys hawliadau masnachol, anghydfodau mwyngloddio, anghydfodau cyfranddalwyr a phartneriaid, hawliadau esgeuluster proffesiynol, anghydfodau TG cynhennus, ymwared gwaharddol ac ansolfedd. Ymysg yr achosion diweddar mae: anghydfod yn ymwneud â chontract masnachol rhyngwladol gwerth miliynau o bunnoedd, cynghorodd ar anghydfod cymhleth yn ymwneud â TG i un o asiantaethau’r llywodraeth a oedd gwerth miliynau o bunnoedd, llwyddodd i setlo anghydfod yn ymwneud â chontract masnachol i gwmni rheoli gwastraff yn erbyn cwmni gwaredu gwastraff awdurdod lleol (LAWDAC), mae’n rheolaidd yn sicrhau ymwared gwaharddol yng nghwrs achos ar gyfer Dŵr Cymru, ymysg eraill, ac arweiniodd hawliad yn ddiweddar yn erbyn hyrwyddwr bocsio adnabyddus ar ran Stadiwm y Mileniwm ccc.

Mae Richard hefyd yn gyfryngwr achrededig Grŵp ADR.

Gwasanaethau

  • Datrys Anghydfodau mewn Ffordd Amgen
  • Ymgyfreitha Masnachol
  • Ansolfedd
  • Masnachol

Meysydd arbenigol

  • Ymgyfreitha masnachol
  • Anghydfodau TG Cynhennus
  • Ansolfedd

Hyfforddi: Hugh James
Cymhwyso: 2000
Partner yn Hugh James: 2007

Prifysgol Caerdydd (LLB Anrh)
Ysgol y Gyfraith, Caerdydd (LPC)

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG