Yvonne Davies

Partner

Mae Yvonne Davies yn Bartner yn nhîm Eiddo Masnachol Hugh James. Ar hyn o bryd mae’n gweithredu dros 20 o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys:

 • gwerthu a phrynu eiddo unigol
 • mentrau prynu eiddo lluosog
 • caffael tir ar gyfer ei ddatblygu
 • morgeisi eiddo unigol
 • portffolios eiddo a safleoedd wedi’u datblygu i fanciau a chymdeithasau tai
 • cynlluniau perchentyaeth cost isel
 • cynlluniau ar gyfer yr henoed
 • cyngor cyffredinol ar faterion trawsgludo eiddo a llunio prydlesi.

Mae gan Yvonne nifer o flynyddoedd o brofiad yn gweithredu ar ran cleientiaid mewn amrywiaeth o faterion trawsgludo eiddo, ac mae ganddi ddealltwriaeth gadarn o sut i fodloni gofynion cleientiaid megis Llywodraeth Cymru. Ymysg enghreifftiau diweddar mae caffael tir ar gyfer tai fforddiadwy ar hen safle ysbyty yng nghanol Caerdydd.

Gwasanaethau

 • Eiddo Masnachol

Meysydd arbenigol

 • Cymdeithasau tai
 • Caffael tir datblygu
 • Morgeisi eiddo unigol

Hyfforddi: Hugh James
Cymhwyso: 1987
Partner yn Hugh James

Ysgol Uwchradd Aberteifi
Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Coleg y Gyfraith, Caer

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Hodge House
114 - 116 St. Mary Street
Cardiff, CF10 1DY
Tel: 033 0058 5077
Fax: 029 2038 8222


London
99 Gresham Street
London,
EC2V 7NG
Tel: 020 7936 3453
Fax: 020 3053 8562


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG